Menu icon
Home / Terug

IKC locatie Het Groene Hart

Adres

Schoolbrink 1

7921 HG Zuidwolde

T: Kindcentrum 0528 370852

E: Mail kindcentrum

T: School 0528 372007

E: Mail school

IKC-directrice: Jeannet Roos

Openingstijden:

van 7.00 uur tot 18.30 uur

Dagen:

Maandag t/m Vrijdag

Voor een overzicht van alle inspectierapporten van de locaties van Stichting Kindcentra Wolderwijs verwijzen wij u naar; Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
IKC locatie Het Groene Hart Op IKC locatie Het Groene Hart wordt zowel onderwijs als opvang aangeboden.

Kindcentra Wolderwijs locatie IKC Het Groene Hart in Zuidwolde biedt liefdevolle kinderopvang afgestemd op de behoefte van het kind. Een plek waar het zich in zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Alles op een rij over het kindcentrum op IKC Het Groene Hart:
 • Er wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan
 • Er zijn in totaal twee groepen. Een groep van 0-4 jaar (kdv en peuterarrangement) en een groep 4-12 jaar (buitenschoolse opvang)
 • Dagelijks een aanbod voor peuters in de vorm van peuterarrangement (bekend als peuterspeelzaal)
 • De opvang is inclusief voeding, luiers en activiteiten.
 • Er is een mooie buitenspeelplaats waar kinderen veilig kunnen spelen
 • Sportvelden in de nabijheid van de locatie
 • De locatie bevindt zich in een groene omgeving
 • Er is een nauwe samenwerking met school
 • Er wordt gewerkt met een VVE-programma (voor- en vroegtijdse educatie)
 • Er wordt gewerkt met een uitdagend naschools activiteiten aanbod
 • Veel aandacht voor taalontwikkeling en leesplezier in samenwerking met de bibliotheek


Fotogalerij