Menu icon
Home / Terug

IKC locatie De Horst

Adres

Postweg 43a

7957 BV De Wijk

T: Kindcentrum 0522 440625

E: Mail kindcentrum

T: School 0522 441942

E: Mail school

IKC-directeur: mevrouw V. de Ruyter

Openingstijden:

7.00 uur tot 18.30 uur

Dagen:

Maandag t/m Vrijdag

Voor een overzicht van alle inspectierapporten van de locaties van Stichting Kindcentra Wolderwijs verwijzen wij u naar; Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
IKC locatie De Horst Op IKC locatie De Horst wordt zowel onderwijs als opvang aangeboden.

Kindcentra Wolderwijs locatie IKC de Horst in de Wijk biedt liefdevolle kinderopvang afgestemd op de behoefte van het kind. Een plek waar het zich in zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Alles op een rij over het kindcentrum op IKC De Horst:
 • Er wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan
 • Er zijn in totaal twee groepen. Een groep van 0-4 jaar (kdv en peuterarrangement) en een groep 4-12 jaar (buitenschoolse opvang)
 • Dagelijks een aanbod voor peuters in de vorm van peuterarrangement (bekend als peuterspeelzaal)
 • De opvang is inclusief voeding, luiers en activiteiten.
 • Er is een mooie buitenspeelplaats waar kinderen veilig kunnen spelen
 • Sportvelden in de nabijheid van de locatie
 • De locatie bevindt zich in een groene omgeving
 • Er is een nauwe samenwerking met school
 • Er wordt gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk  (voor- en vroegtijdse educatie)
 • Er wordt gewerkt met een uitdagend naschools activiteiten aanbod
 • Veel aandacht voor taalontwikkeling en leesplezier in samenwerking met de bibliotheek


Fotogalerij