Menu icon
Home / Terug

KC locatie Ruinerwold

Adres

Dijkhuizen 68a

7961 AM Ruinerwold

T: Kindcentrum 0522-480954

E: Mail kindcentrum

T: School 0522-481488

E: Mail school

KC-directeur: Jaap Scheper

Openingstijden:

7.00 uur tot 18.30 uur

Dagen:

Maandag t/m Vrijdag

Voor een overzicht van alle inspectierapporten van de locaties van Stichting Kindcentra Wolderwijs verwijzen wij u naar; Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
KC locatie Ruinerwold Op KC locatie Ruinerwold wordt zowel onderwijs als opvang aangeboden.

OBS De Dissel, CBS De Arendsvleugel en OBS De Wezeboom hebben de handen ineen geslagen voor een nauwe samenwerking in de kinderopvang in Ruinerwold. De kinderopvang heeft een neutraal karakter en zal verder gaan onder de naam Kind Centrum Ruinerwold.

Kinderopvang Ruinerwold biedt liefdevolle kinderopvang afgestemd op de behoefte van het kind. Een plek waar het zich in zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Alles op een rij over Kinderopvang Ruinerwold:
 • Er wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan
 • Er zijn in totaal drie groepen. Een kdv groep (0-2 jaar), peuterspelen (2-4 jaar) en de buitenschoolse opvang (bso) (4-12 jaar).
 • Naast bso wordt ook voorschoolse opvang (vso) en vakantie opvang geboden
 • Dagelijks een aanbod voor peuters in de vorm van een peuterspelen (bekend als peuterspeelzaal)
 • De opvang is inclusief voeding, luiers en activiteiten.
 • Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden gehaald van school door de medewerkers van Kinderopvang Ruinerwold.
 • Er is een mooie buitenspeelplaats waar kinderen veilig kunnen spelen
 • Sportvelden in de nabijheid van de locatie
 • De locatie bevindt zich in een groene omgeving
 • Er is en nauwe samenwerking met de scholen: OBS De Dissel, CBS De Arendsvleugel en OBS De Wezeboom
 • Er wordt gewerkt met het VVE-programma Onderbouwd (voor- en vroegtijdse educatie)
 • Er wordt gewerkt met een uitdagend naschools activiteiten aanbod
 • Veel aandacht voor taalontwikkeling en leesplezier in samenwerking met de bibliotheek


Fotogalerij