Menu icon
Home / Terug

Locaties

Stichting Kindcentra Wolderwijs is actief op 4 IKC locaties verspreid in gemeente de Wolden. Met als doel het verzorgen van kinddiensten en activiteiten voor álle kinderen in álle dorpen van gemeente de Wolden. De IKC locaties zijn te vinden in de dorpen;  Ruinen (IKC 't Oelebröd), Ruinerwold (KC Ruinerwold), de Wijk (IKC De Horst) en Zuidwolde (IKC Het Groene Hart).
Stichting Kindcentra Wolderwijs en Stichting Wolderwijs (Stichting Openbaar Primair Onderwijs de Wolden) werken nauw samen binnen het IKC om een vloeiende doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren . Op alle IKC locaties wordt gewerkt met een enthousiast team van professionele leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Kinderopvang en peuterarrangement op de IKC locaties
Wij bieden opvang aan kinderen in de vorm van kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en voorschoolse opvang. Wekelijks wordt er een uitdagend activiteiten programma aangeboden op het gebied van o.a. sport, dans, cultuur, techniek, natuur, creativiteit en koken. Kinderen worden geprikkeld om deel te nemen, maar worden niet gedwongen. Ook is er gelegenheid om vrij te spelen en lekker te “chillen”.
Daarnaast bieden we op elke locatie dagelijks een peuterspelen (bekend als peuterspeelzaal) aan waar een programma wordt geboden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) met als doel peuters goed voor te bereiden op het basisonderwijs. Het programma waar mee wij werken, sluit naadloos aan op het programma van groep 1 en 2 van school. Het programma wordt op elkaar afgestemd en de peuters doen activiteiten mee met de kleuters. Zij ontmoeten de juf of meester van school en spelen binnen en buiten samen op het schoolplein. Het is onze passie om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling, hun sterke kanten te benadrukken en hen nieuwe talenten van zichzelf te laten ontdekken.

Onze mensen
De medewerkers van Stichting Kindcentra Wolderwijs zijn het hart van onze organisatie. Zij zetten zich met alle energie, betrokkenheid en vakmanschap in voor kinderen, ouders en de organisatie.
Een belangrijk aanspreekpunt is onze centrale administratie in Ruinerwold. De medewerkers geven informatie en verzorgen de administratieve en ondersteunende kant van alle vormen van opvang. Zo kunnen ouders/verzorgers ons makkelijk bereiken en deskundig geholpen worden. Onze administratie is dagelijks te bereiken van 8.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0522-820970.