Menu icon
Home / Terug

Stichting Kindcentra Wolderwijs start ook met opvang van 0-2 jaar

Stichting Kindcentra Wolderwijs start binnenkort met de opvang van kinderen van 0 tot 2 jaar!
De vraag hiernaar is groot en we zijn trots en blij dat we op korte termijn op de behoefte van de klant in kunnen spelen. Baby’s en dreumesen zijn van harte welkom op de reeds bestaande opvanglocaties. Ook aan hen wordt maatwerk geboden; ouders nemen af wat zij daadwerkelijk nodig hebben. Er wordt betaald per uur (van starttijd tot ophaaltijd) en vakanties zijn vrij in te vullen.

Wolderwijs gaat met de tijd mee. Onze kinderopvang vindt plaats binnen een IKC (Integraal Kindcentrum): onderwijs en opvang binnen één organisatie met één aanspreekpunt. Op vier locaties binnen de gemeente de Wolden (Ruinen, Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde)  staan onze IKC’s, waar momenteel opvang geboden wordt aan kinderen van 2 tot 13 jaar.
Een IKC is een voorziening voor kinderen waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en om anderen te ontmoeten. Binnen het IKC wordt gewerkt met één team van professionele leerkrachten en pedagogisch medewerkers waardoor een veilige omgeving en doorgaande leerlijn gerealiseerd wordt.
Wolderwijs biedt hiermee een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

We merken dat het werken binnen één organisatie veel voordelen met zich meebrengt. De lijnen zijn kort en we maken gebruik van elkaars kennis en vaardigheden.
Op een IKC wordt ook peuteropvang geboden (beter bekend als peuterspeelzaal). Sinds de verhoging van de tegemoetkoming kinderopvang (kinderopvangtoeslag) in 2016,  is het peutertarief zeer voordelig voor de meeste ouders. Ouders betalen zelfs minder dan het huidige peuterspeelzaaltarief wat tot op heden gehanteerd wordt binnen de gemeente. Mocht de situatie zich voordoen dat ouders toch boven het bestaande peuterspeelzaaltarief uitkomen of geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, dan bieden wij een aangepast tarief. Zo maken wij het mogelijk dat elke peuter gebruik kan maken van onze diensten. We hebben een maatschappelijke rol als IKC-organisatie (zonder winstoogmerk) en willen elk kind de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen in een prettige en leerzame omgeving!

Wilt u meer weten over kinderopvang bij onze IKC’s? Neem gerust contact op. Tel: 0522-820970. E-mail: kindcentra@wolderwijs.nlof www.kindcentrawolderwijs.nl