Menu icon
Home / Terug

Extra onderwijs peuters

Belangrijke wijziging peuteropvang in De Wolden

In de gemeente De Wolden vinden we het belangrijk dat alle peuters dezelfde kans krijgen om zo veel mogelijk al hun talenten te ontwikkelen. We willen dat peuters een goede basis meekrijgen voordat ze beginnen op de basisschool. Daarom proberen we ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar de peuteropvang kunnen gaan.

Heeft u (binnenkort) een kind op de peuterspeelzaal? Dan heeft u misschien recht op kinderopvangtoeslag of een bijdrage van uw gemeente.

Peuterspeelzaal of kinderopvang

Peuterspeelzaal of kinderopvang? In Nederland verdwijnen vanaf 1 januari 2018 de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil namelijk graag dat de
kwaliteit en de wijze van financiering voor peuterspeelzalen en kinderopvang gelijk worden. De gemeente heeft deze verandering de afgelopen maanden zorgvuldig voorbereid, samen met de organisaties voor
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. In De Wolden zijn de wijzigingen al vanaf 1 oktober 2017 van kracht.

Wat verandert er voor u?

Ouders van kinderen op een peuterspeelzaal (peuteropvang) krijgen vanaf 1 januari 2018 misschien recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, komen zij mogelijk in aanmerking voor een bijdrage vanuit de gemeente.

Het aanbod van de peuteropvang

Alle peuters van 2 tot 4 jaar kunnen terecht bij de peuteropvang. Peuterspeelzalen en kinderopvang bieden peuteropvang aan; zij werken (in De Wolden sinds 1 oktober 2017 al) met dezelfde kwaliteitseisen. In de peuteropvang kunnen de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen en goed voorbereiden op de basisschool.

VVE

Een aanvullende mogelijkheid is Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE). Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd een (risico op) taalachterstand en krijgen dan op 2-jarige leeftijd bij het consultatiebureau een VVE-indicatie. Met deze indicatie kunnen peuters 2 dagdelen extra naar de peuteropvang.

Deze 2 dagdelen moeten afgenomen worden op een VVE-locatie (dit is een locatie voor peuteropvang die aan extra kwaliteitseisen voldoet). Op deze locatie wordt gewerkt met een speciale aanpak die erop gericht is de ontwikkeling van kinderen spelenderwijs extra te stimuleren. De pedagogisch medewerkers hebben speciale scholing hiervoor gehad.

De uren

De peuteropvang bestaat uit dagdelen van gemiddeld 3,5 uur. U kunt minimaal 1 dagdeel (3,5 uur) en maximaal 2 dagdelen (7 uur) per schoolweek afnemen. Een peuter met VVE-indicatie krijgt een 3e en/of een 4e dagdeel (3,5 uur) extra en kan dus maximaal 14 uur per week naar de peuteropvang.

Wat verandert er in de betaling?

De manier waarop u de peuteropvang betaalt, verandert ook. Iedereen met een gelijk inkomen, werkend of niet, gaat uiteindelijk dezelfde bijdrage betalen. De kosten voor de peuteropvang betaalt u aan de peuteropvangorganisatie. Een deel van deze kosten kunt u terugkrijgen, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u als beide ouders/verzorgers werkt en/of studeert. Of wanneer u een alleenstaand ouder bent en werkt of studeert. Van de Belastingdienst ontvangt u een deel van het maandbedrag terug, dit is de kinderopvangtoeslag. De hoogte van dit deel hangt af van uw gezamenlijk inkomen. Hoe minder u samen verdient, hoe meer u terugkrijgt. U regelt dit zelf bij de Belastingdienst via de website www.toeslagen.nl. U heeft uw DigiD nodig.
  • Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u een bedrag aan de peuteropvangorganisatie waarop automatisch al een bijdrage van de gemeente is afgetrokken. Voor het berekenen van de gemeentelijke bijdrage kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen. De gemeente gebruikt daarvoor de tabel voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U hoeft hiervoor niet naar de gemeente. De kinderopvangorganisatie regelt dit voor u.
  • Heeft uw kind een VVE-indicatie, dan vergoedt de gemeente het derde en vierde dagdeel volledig. Ook dit regelt de kinderopvangorganisatie voor u.

Aanvragen peuteropvang

Het regelen van peuteropvang gaat gemakkelijk. U kunt gewoon de kinderopvang-organisatie van uw keuze benaderen en uw kind daar aanmelden. Zij kunnen u informatie geven en u helpen bij de aanvraag van een tegemoetkoming in de opvangkosten.

Meer informatie

Wilt u snel zien of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid!


Datum: 4 januari 2018

bron: klik hier